TAGALOG" />

TAGALOG

Sa mga kinauukulan,

Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Homepage ng “Inoue Immigration Consulting (IIC)”. Sa ngayon, ginagawa ko pa din po ang bawat webpage sa Tagalog. Tatapusin po ang kumpletong bersyon sa Setyembre 2022.

Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala!

Atsushi Inoue
Inoue Immigration Consulting

>

多様性が強さになる社会へ


To the Resilient Society with Diversity